Original Research

ʼn Vergelyking van die voedingsgewoontes van die Rooikat Felis caracal binne en buite die Bergkwagga Nasionale Park

L.C Moolman
Koedoe | Vol 27, No 1 | a554 | DOI: https://doi.org/10.4102/koedoe.v27i1.554 | © 1984 L.C Moolman | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 28 November 1984 | Published: 01 December 1984

About the author(s)

L.C Moolman, Universiteit van Pretoria, South Africa

Full Text:

PDF (2MB)

Abstract

Eenhonderd rooikatmismonsters uit die Berg-kwagga Nasionale Park is ontleed. In 94,9 het reste van soog- diere, in 4,3 reste van voels en in 0,8 reste van reptiele voorgekom. Van die soogdierreste was 52,5 reste van die klipdassie Procavia capensis. Vyf-en- tagtig mismonsters is van buite die Bergkwagga Nasionale Park ontleed. Hierin het 96,9 soogdier- reste, 2,1 voelreste en 1,0 reptielreste voorgekom, met die klipdassie Procavia capensis weer die volopste soogdierprooi (30,3). Knaagdiere en kleinvee het onderskeidelik 24 en 22,9 verteenwoordig. One hundred caracal scats collected in the Mountain Zebra National Park were analysed. Undigested remains of mammals were found in 94,9, 4,3 birds and 0,8 reptiles. Dassie Procavia capensis remains occurred most frequently, i.e. in 52,5 of the scats. From outside the Mountain Zebra National Park, 85 caracal scats were analysed. Here 96,9 contained the remains of mammals, 2,1 that of birds and 1,0 of reptiles. Again the remains of the dassie Procavia capensis were the most common, occurring in 30,3 of the scats, followed by rodents 24 and domestic stock 22,9.

Keywords

No related keywords in the metadata.

Metrics

Total abstract views: 4816
Total article views: 3523

 

Crossref Citations

1. Mammals in the mountains: An historical review and updated checklist of the mammals of the Mountain Zebra National Park
Daniel M. Parker
KOEDOE - African Protected Area Conservation and Science  vol: 63  issue: 1  year: 2021  
doi: 10.4102/koedoe.v63i1.1683