Original Research

Die invloed van nate op die loop van die Oranjerivier in die omgewing van die Augrabieswaterval Nasionale Park

M. J Slabbert, S. J Malherbe
Koedoe | Vol 26, No 1 | a590 | DOI: https://doi.org/10.4102/koedoe.v26i1.590 | © 1983 M. J Slabbert, S. J Malherbe | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 01 December 1983 | Published: 01 December 1983

About the author(s)

M. J Slabbert, Geologiese Opname, South Africa
S. J Malherbe, Geologiese Opname, South Africa

Full Text:

PDF (2MB)

Abstract

wee duidelike, bykans vertikale noord- en ooswaarts-
neigende naatstelsels is goed ontwikkel dwarsdeur die Augrabieswaterval Nasionale Park. Die twee hoofvloeirigtings van die rivier stem ooreen met die orientasie van die naatstelsels. Die tralievormige vioeipatroon van die rivier kan hiervolgens verklaar word. Hierdie nate tesame met ondergeskikte nate en verskuiwings kan ook sekere geomorfologiese verskynsels in die park verklaar.


Two distinct, near-vertical, north- and east-trending joint sets are well developed throughout the Augrabies Falls National Park. The two main flow directions of the river are in accordance to the orientation of these joints. The lattice-type flow pattern of the river can therefore be explained by their influence. These joints together with subordinate joints and faults could explain some of the geomorphological features within the park.

Keywords

No related keywords in the metadata.

Metrics

Total abstract views: 4477
Total article views: 2777


Crossref Citations

No related citations found.