Original Research

ʼn Plantekologiese verkenning van die waterberggebied in die Noord-Transvaalse bosveld

B. J Coetzee, P van Wyk, W. P. D Gertenbach, A Hall-Martin, S. C. J Joubert
Koedoe | Vol 24, No 1 | a615 | DOI: https://doi.org/10.4102/koedoe.v24i1.615 | © 1981 B. J Coetzee, P van Wyk, W. P. D Gertenbach, A Hall-Martin, S. C. J Joubert | This work is licensed under CC Attribution 4.0
Submitted: 02 December 1981 | Published: 02 December 1981

About the author(s)

B. J Coetzee, Nasionale Parkeraad, South Africa
P van Wyk, Nasionale Parkeraad, South Africa
W. P. D Gertenbach, Nasionale Parkeraad, South Africa
A Hall-Martin, Nasionale Parkeraad, South Africa
S. C. J Joubert, Nasionale Parkeraad, South Africa

Full Text:

PDF (10MB)

Abstract

Die natuurlike Waterbergplantegroei word kortliks in bree Suid-Afrikaanse verband bespreek. Verskillende plantgemeenskappe is oneweredig oor die Waterberge versprei en bewerkte vlaktes verdeel die gebied in blokke. Die Kransbergblok, wat die grootste verskeidenheid van die betrokke plantgemeenskappe bevat, word vir verdere bespreking uitgesonder. Dit blyk dat die noordelike, sentrale, suidelike en westelike dele van die Kransbergblok onderskeidelik uit uiteenlopende groepe gemeenskappe bestaan. Saam verteenwoordig hulle hulle die gematigde, bergagtige Suurbosveld en sy oorgang na Hoeveldse grasveld goed. Gematigde vlaktebosveld word minder goed verteenwoordig.

The natural Waterberg vegetation is described briefly within the broad South African context. Different plant communities are unevenly distributed over the Waterberg Mountains and cultivated plains divide the area into discrete blocks. The Kransberg Block, which contains the widest selection of relevant plant communities, is singled out for further discussion. It appears that the northern, central, southern and western sections of the Kransberg Block, respectively contain different sets of major community types. Together they adequately represent the temperate, mountainous Sour Bushveld and its transition to Highveld grassveld. Temperate plains bushveld is less well represented.

Keywords

No related keywords in the metadata.

Metrics

Total abstract views: 3828
Total article views: 3041

 

Crossref Citations

1. Die plantegroei van die Roodeplaatdam-natuurreservaat II. Die plantgemeenskappe
N. van Rooyen
South African Journal of Botany  vol: 2  issue: 2  first page: 115  year: 1983  
doi: 10.1016/S0022-4618(16)30125-5